Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης στη Δράση “Μεταποίηση-Τουρισμός” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.