12η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»