1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα». Νέες εντάξεις έργων.