Χρηματοδότηση 118 Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών από την ΠKM στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020, ΕΣΠΑ.