Ενδέκατη (11η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση “ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ”.