Αποδοχής του Πρακτικού Νο1/23-09-2019 της Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ».