Απόφαση Απόρριψης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».