Συμμετοχή της KEΠΑ-ΑΝΕΜ στο stand της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο συνέδριο EUandU-Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα στην Ε.Ε..