Παρουσίαση της Δράσης “Κουπόνια Τεχνολογίας” του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020 στην Τοπική Ομάδα Δράσης του έργου BIOREGIO.