Αποτελέσματα εξέτασης ενστάσεων επί της απόφασης ένταξης (5-9-2019) στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας”.