10η απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ”.