Εκδήλωση «Οι δυνατότητες εξυγίανσης των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων», την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 στο ΕΒΕΘ.