Δυνατότητα υποβολής αιτήματος τελικής επαλήθευσης στο ΠΣΚΕ στη Δράση “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ”.