Ανακοίνωση για την προσκόμιση της ασφαλιστικής ενημερότητας για τη λήψη επιχορήγησης στον Α’ και Β’ κύκλο της Δράσης “Ενίσχυση Πτυχιούχων”.