Συνέδριο με τίτλο: “EUandU” ΘΕΕσσαλονίκη Edition και θέμα: “Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση των νέων στην ΕΕ” στη Θεσσαλονίκη.