7η τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης και 9η απόφαση (8η τροποποίηση αρχικής απόφασης) ένταξης πράξεων στη Δράση “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ”.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση