Τέταρτη (4η) Απόφαση Απόρριψης Aιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις».

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση