Έγκριση Πρακτικού 2/19.9.2019 της Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”.