Δελτίο Τύπου : Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναβαθμίζει ψηφιακά 412 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση