Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν.4399/2016.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση