Ανακοίνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για τη Δράση “Μεταποίηση-Τουρισμός” την Τρίτη 22-10-2019 στην Κοζάνη στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση