Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών Νο 22-29 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης “Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων”.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση