(7η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”-Νέες Εντάξεις έργων.