Δωδέκατη (12η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Εργων της Πρόσκλησης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (A’ Κύκλος)-Νέες Εντάξεις έργων

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση