Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση “Εμπόριο-Υπηρεσίες” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.