Τροποποίηση Βαθμολογικού Πίνακα Κατάταξης και Απορρίψεων Αιτήσεων Χρηματοδότησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Δράση «Ψηφιακό Αλμα».