Δελτίο τύπου για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στη Δράση “Μεταποίηση-Τουρισμός” του ΕΠ/ΠΚΜ, 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση