Μετονομασία της Ειδικής Γραμματείας Διαρθρωτικών Προγραμμάτων.