Απόφαση επανασυγκρότησης της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα».