Αποδοχή Πρακτικού Νο1/17-07-2019 της Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης «Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜμΕ».

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση