Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Εμπόριο-Υπηρεσίες” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.