Σημαντική ανακοίνωση-διευκρίνιση για τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”