Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης στη Δράση “Ψηφιακό Αλμα”.