Παράταση υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν.4399/2016.