Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας» του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.