11 δισ. ευρώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση