Λήγει την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας” του ΕΠ-ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση