Συνάντηση για την προβολή της Δράσης ενίσχυσης των ΜμΕ της Δυτικής Μακεδονίας στους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού στο ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση