Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη Δράση “Ψηφιακό Βήμα”.