Ανακοίνωση Συνάντησης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με Επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας για τις δράσεις του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση