Έγκριση αρχείων Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.