Επικαιροποίηση προωθητικού υλικού για τις Δράσεις Μεταποίησης-Τουρισμού και Εμπορίου-Υπηρεσιών του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.