Έκδοση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων και εγχειριδίου υποβολής αιτήσεων-οδηγιών στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.