1η τροποποίηση Πρόσκλησης της Δράσης “Εκσυγχρονισμός ΜμΕ Εμπορίου και Υπηρεσιών” του ΕΠ-ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020″-Έκδοση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση