Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση».