Εκδήλωση με θέμα: Υπεύθυνη και Καινοτόμος Έρευνα (RRI) και Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: έμφαση στη Διάσταση του Φύλου

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση