Παρουσίαση της Δράσης του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 “Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της ΠΚΜ” στο OK!Thess.