Τροποποίηση της Απόφασης ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης των ΠΕΠ στη Δράση «Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜμΕ».

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση