Έβδομη (7η) Απόφαση Απόρριψης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”.