Πρόσκληση συμμετοχής στην εκδήλωση δικτύωσης “Brokerage Event”, έργο BLUE_BOOST, Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2019.